Visoke gradnje

Visoke gradnje

Za vas ali vaše podjetje kakovostno izvedemo vse vrste del na področju nizke gradnje, od urejanja cest, komunalnih, ureditve terena za gradnjo do urejanja okolice vaše hiše in dvorišča. Pred začetkom del vam svetujemo, vam pomagamo razviti idejo, pridobiti dovoljenja, za vas opravljamo vsa gradbena dela in opravljamo nadzor nad gradnjo.

Od ideje do končnega izdelka...

Pomagamo vam lahko v vseh fazah gradbenega procesa; od začetne ideje do končnega izdelka. Za vas uredimo projektno dokumentacijo, zakoličimo objekt, vam pomagamo pridobiti gradbena dovoljenja, nadzorujemo gradbišče in seveda izvedemo samo gradnjo. Cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev. Naša prva skrb so uspešno končani pogodbeno prevzeti projekti, kakovost, zagotavljanje varnosti, zdravja pri delu ter varstvo okolja za zadovoljstvo naših naročnikov.

Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.