Nizke gradnje

Nizke gradnje

Za vas ali vaše podjetje kakovostno izvedemo vse vrste del na področju nizke gradnje, od urejanja cest, komunalnih, ureditve terena za gradnjo do urejanja okolice vaše hiše in dvorišča. Pred začetkom del vam svetujemo, vam pomagamo razviti idejo, pridobiti dovoljenja, za vas opravljamo vsa gradbena dela in opravljamo nadzor nad gradnjo.

Dela na področju nizke gradnje zajemajo:

  • pripravo terena za gradnjo (utrditev terena, nasipi in gradnja temeljev),
  • strojne izkope za kanalizacijo, novogradnjo, plinovode in vodovode,
  • urejanje cest, krožišč, pločnikov, kolesarskih stez ...,
  • zunanjo ureditev (parkirišča, zemljišča, okolice hiš, dvorišč, javne razsvetljave ...),
  • ureditev športno-rekreativnih objektov (športni parki in igrišča, rekreacijski centri ...),
  • ureditev komunalnih vodov (kanalizacije, čistilne naprave, vodovodnih in plinskih cevovodov ter telekomunikacijskih vodov ...),
  • rušenje objektov in odvoz gradbenega materiala.
Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.