Gramoznica in betonarna

Gramoznica in betonarna

Proizvodnja betona in agregatov...

Trenutno v našem proizvodnem obratu proizvajamo deset vrst betonov in štiri vrste agregatov za beton ter dve vrsti drobljenca za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest.

Proizvodni program obsega izdelavo:

 • Komercialnih betonov vseh trdnostnih razredov (od C12/15 do C30/37) in lastnostmi (tekoči, zemeljsko vlažni, estrihi, zalivni,). Te vrste betonov se uporabljajo predvsem v visoko gradnji, pri gradnji stanovanjskih objektov, ostalih poslopij, škarp, itd… Nekaj malega v nizko gradnji, za kakšna zalivanja betonski cevi za komunalno ali meteorno vodo, pri postavitvi betonskih robnikov ob cestah, itd… Betoni so različnih cenovnih razredov, od najcenejših do najdražjih. Odvisno od namena uporabnosti le-teh.

Betoni z avtomešalci:

 • 152 TA (C 12/15,X0, Dmax 16, S2, SI 0,10) za obbetoniranje drenažnih cevi, izravnave in utrjevanje terena, izdelavo muld,..
 • 202 TA (C 16/20, X0, Dmax 16, S3, SI 0,10) za podbetone, pri konsistenci S2 za polaganje robnikov, zidanje škarp iz kamenja,...
 • 252 TA, 252 CA (C 20/25, XC1, Dmax 16, S3, SI 0,10) za podbeton, za temelje pri manj zahtevnih objektih, pri konsistenci S2 za polaganje robnikov, zidanje škarp iz kamenja,...
 • 302 TA (C 25/30, XC1, Dmax 16, S3, SI 0,10) za talne plošče, temelje, zgradbe v vodi (elemnte, ki so trajno pokopani v vodo ali elemente kjer je nizka vsebnost vlage)

Betoni z avtomešalci, črpni betoni:

betoni s posebnimi lastnostmi (vodotesni betoni, notranje in zunanje odporni na zmrzovanje in tajanje, ipd.). Ti betoni so večjih trdnosti in z ostalimi boljšimi lastnostmi, višjega cenovnega razreda in jih uporabljamo predvsem za gradnjo v cestnem programu in tudi na hidro objektih.

 • 302 A (C 25/30,XC2,XD1,XA1,PV-II, Dmax 16, S3, SI 0,10) tudi za stropne plošče, temelje v dolgotrajnem stiku z vodo, pilote, kletne zidove, elemente za vodne zbiralnike ali vodohrame in posod za neagresivne tekočine (za vodotesne elemente). Za elemente ki so izpostavljeni kloridom ki jih prenaša zrak,...
 • 302 C A (C 25/30,XC4,XD1,XA1,XF1,PV-II, Dmax 16, S3, SI 0,10) tudi za stropne plošče, temelje kjer je okolje izmenično mokro in suho, nezaščitene fasade, zunanja stopnišča, balkoni, prometne površine, npr.ploščadi in tlaki izpostavljeni dežju, obrabne plasti vozišča na cestah, premostitveni objekti, predori, deli HE. Pri vseh naštetih elementih se ta beton uporabi, kadar se ti elementi pozimi NE SOLIJO! Za vodotesne elemente, za elemente ki so izpostavljeni kloridom ki jih prenaša zrak in za elemente ki so izpostavljeni izmeničnemu delovanju zmrzovanja/tajanja...
 • 372 A (C 30/37,XC4,XD3,XA1,XF3,XF4,PV-II, Dmax 16, S3, SI 0,10) kjer je okolje izmenično mokro in suho, deli mostov, krovne plasti vozišč, plošče v parkirnih hišah, prometne površine, obrabne plasti vozišč, premostitveni objekti, predori, deli HE, elementi na morskih zgradbah. Vsi elementi, ki se pozimi SOLIJO! Za vodotesne elemente, za elemente ki so izpostavljeni kloridom ki jih prenaša zrak in za elemente ki so izpostavljeni izmeničnemu delovanju zmrzovanja/tajanja...
Cenik betonov Informativni izračun

Ostali betoni po posebnih zahtevah naročnika. Lahko se dodajo betonu različni dodatki, kot so npr. za boljšo sprijemljivost betona s starim betonom, estrihi z jeklenimi ali mikro vlakni, betoni z manjšim max. zrnom agregata, samozgoščevalni betoni in tudi barvni betoni.

Ti betoni se mešajo bolj poredko. Pojavljajo se ob posebnih betonažah. Zato jih nimamo na seznamu certificiranih betonov in jih zamešamo kot predpisan beton po želji naročnika. Seveda pa njihovo kvaliteto ob zamešanju šarže preverjamo. Uporabljajo se predvsem za razne betonske pode v halah, estrihe in za zalivanje raznih lukenj, tudi kadar gre za vidne betone.

Pri izdelavi betonov uporabljamo kvalitetne naravne in okolju prijazne materiale, bodisi iz lastne proizvodnje ali pa od preverjenih dodaviteljev. Vse recepture so preizkušene in dokazano kakovostne.

Vsa proizvodnja (tako postopki kot sami betoni) je skladna s standardi in je ustrezno certificirana (IRMA), lasten gradbeni laboratorij pa zagotavlja tekočo in dosledno kontrolo kvalitete proizvedenega betona. V laboratoriju izvajamo prav tako kontrolo trdnosti betona in izdelavo ter negovanje betonskih preizkušancev po predhodnem naročilu za zunanje uporabnike.

Strankam nudimo tudi dostavo in strojno vgradnjo betona s svojimi avtomešalci in črpalkami za črpanje betona.

Cenik betonov - LETNI Cenik betonov - ZIMSKI Informativni izračun

Proizvodnja agregatov

Poleg zgoraj naštetega pa proizvajamo tudi že prej omenjene agregate, ki jih pridobimo iz izkopanega dravskega proda visokih kvalitet, potrjenih s strani preiskav iz lastnega laboratorija in zunanjih laboratorijev (IRMA). Agregati se uporabljajo za betonske mešanice, razna nasutja, malte, estrihe, drenaže, tampone, ipd.

Za naročnike na terenu izvajamo tudi:

 • izdelava kock, prevoz ter negovanje 28 dni v vodi,
 • preiskave vlažnosti betona – v/c
 • gostota svežega betona
 • določitev vsebnosti zraka
 • temperatura svežega betona
 • konsistenca svežega betona – posed
 • obdelava rezultatov po posameznih partijah
 • poročilo.

Pri gradnji zahtevnejših objektov potrebujejo naročniki potrdilo o preiskavah tlačnih trdnosti betona in rezultate le-teh preiskav za tehnični pregled. Zato se v ta namen po njihovih željah odvzame kocka, se neguje 28 dni v vodi ter naredi preizkus tlačne trdnosti. Za te preiskave se izdelajo tudi poročila.

Cenik agregatov
Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.