O podjetju

SVETUJEMO, NAČRTUJEMO,
IZVEDEMO IN VZDRŽUJEMO

Smo sodobno podjetje, izkušeno na področju gradbeništva in prevozništva, kjer je dejavno že več deset let. V občini Vuzenica že več kot 30 let proizvajamo kakovosten certificiran beton in pridobivamo gramoz.

Gramoznica in betonarna Sv. Vid se nahaja v bližini kraja Sv. Vid, v oddaljenosti okoli 600 m. Sodi v občino Vuzenica in je stranski obrat podjetja Kuster, d. o. o. V njej gramoz pridobivamo že od leta 1974, proizvodnja betonov pa sega v leto 1975. Gre za stranski obrat podjetja Kuster, d. o. o., med leti 1974 in 2012 pa je spadal pod podjetje GP Radlje, d. d. Imamo tudi svoj laboratorij, v katerem skladno z navodili in s standardi izvajamo preizkuse in kontrole agregatov ter betonov in tako na najboljši možen način skrbimo za stalno kakovost naših proizvodov in zadovoljnost kupcev.

Podjetje danes zaposluje skupaj 25 delavcev in skupaj s stalnimi podizvajalci obvladuje celoten postopek gradnje od začetka do finalizacije objektov. Uprava podjetja ima sedež v Slovenj Gradcu, kjer imamo tudi svojo železokrivsko delavnico, avtomehanično delavnico ter avtopark z večjim številom tovornih vozil, gradbenih strojev ter druge sodobne gradbene mehanizacije, ki jo iz leta v leto ustrezno posodabljamo.

Osnovni podatki

GRADBENIŠTVO KUSTER d.o.o.
Gmajna 55
2380 Slovenj Gradec
D.Š.: SI13421719   |   M.Š.: 2182394

Email.: info@gradbenistvo-kuster.si
TEL.: 02 88 31 953
FAX.: 02 88 31 954

KONTAKT BETONARNA:
041 683 001 g. Aleš Črešnik
EMAIL: betonarna@gradbenistvo-kuster.si

Lokacija

Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.