Cenik gradbenih odpadkov

Cenik gradbenih odpadkov

Cenik prevzema gradbenih odpadkov v predelavo

kl. št. vrsta prevzetega gradbenega odpadka EUR / m3 EUR / t
17 01 01 beton-sortiran brez drugih primesi v kosih velikosti do 0,25m3 5,78 € 3,50 €
17 01 01 Beton - potreben pakiranja, kosi nad 0,25m3 14,03 € 8,50 €
17 01 02 opeka 12,00 € 7,30 €
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka 12,00 € 7,30 €
17 01 07 mešanica betona, opeke, ploščic in keramike-brez primesi lesa, kovin in plastike 12,00 € 7,30 €
17 03 02 bitumenske mešanice-asfalti 6,50 € 3,93 €
17 05 04 zemlja in kamenje 11,50 € 6,96 €
17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov 8,25 € 5,00 €
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in ruševine s primesmi 14,85 € 9,00 €
NAKUP RECIKLATOV 7,00 €
MANJŠI PREVZEMI GRADBENIH ODPADKOV(pavšal) 15,00 € + DDV

Opombe:

Cenik velja od 04.01.2016. v cenah ni zajet DDV, ki se obračunava po veljavni stopnji na dan prevzema odpadka. Prevzem in predelava gradbenih odpadkov poteka v skladu z Načrtom ravnanja z odpadki in na podlagi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje premične drobilne naprave 35472-134/2015-3, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje dne 03.12.2015.lzdano dovoljenje dovoljuje družbi predelavo nevarnih gradbenih odpadkov, ki so navedeni v ceniku.

Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.