Cenik betonov - ZIMSKI

Cenik mokrih betonskih mešanic

Mokre betonske mešanice iz pranih agregatov do Ø 16 mm

Oznaka betona Vrsta betona Opis betona po SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016 Cena brez DDV za 1m3 DDV 22% Cena z DDV za 1m3
152 TA MB15 do 16 T C12/15,X0-CI 0,10, Dmax16, S2 54,27 € 11,94 € 66,21 €
202 TA MB 20 do 16 T C16/20,X0-CI 0,10, Dmax16, S3 58,01 € 12,76 € 70,77 €
252 TA MB 25 do 16 T C20/25,XC1-CI 0,10, Dmax16,S3 62,47 € 13,74 € 76,21 €
302 TA MB 30 do 16 T C25/30,XC1-CI 0,10, Dmax16,S3 65,39 € 14,39 € 79,78 €
452 MB 45 do 16 T C35/45,XC1-CI 0,10, Dmax16,S3 83,93 € 18,46 € 102,39 €

Črpni betoni iz pranih agregatov frakcije do Ø 16 mm

Oznaka betona Vrsta betona Opis betona po SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016 Cena brez DDV za 1m3 DDV 22% Cena z DDV za 1m3
252 CA MB 25 do 16 C C20/25,XC1-CI 0,10 Dmax16,S3 62,85 € 13,83 € 76,68 €
302 A MB 30 do 16 C C25/30,XC2-XD1-XA1-PVII-CI 0,10, Dmax16,S3 65,83 € 14,48 € 80,31 €
302 CA MB 30 do16 C C25/30, XC4-XF1-XD1-XA1– PV II -Cl0,10, D max16  ,S3 69,90 € 15,38 € 85,28 €
372 A MB 40do 16 C C30/37,XC4-XD3-XF4-PVII-CI 0,10, Dmax16,S3 79,40 € 17,47 € 96,87 €

Mokre betonske mešanice iz pranih agregatov do Ø 31,5 mm

Oznaka betona Vrsta betona Opis betona po SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016 Cena brez DDV za 1m3 DDV 22% Cena z DDV za 1m3
303 TA MB 30 do 32 T C25/30,XC1-CI 0,10-Dmax32,S3 65,57 € 14,43 € 80,00 €

Mešanica cementa in agregata

Vrsta betona Opis betona po SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016 Cena brez DDV za 1m3 DDV 22% Cena z DDV za 1m3
Drenažni beton do 16 mm ni SIST 52,85 € 11,63 € 64,48 €
Drenažni beton do 32mm ni SIST 51,25 € 11,28 € 62,53 €
Mešanica cementa in peska, 20/80 (estrih) ni SIST 79,39 € 17,47 € 96,86 €
Mešanica cementa in peska, 15/85 (estrih) ni SIST 69,76 € 15,35 € 85,11 €

Dodatne storitve

Vrsta dodatka enota mere Cena brez DDV za 1m3 DDV 22% Cena z DDV za 1m3
Dodatek B-novi proti zmrzovanju (1% do 2% na težo cementa) kg 0,80 € 0,18 € 0,98 €
Dodatek za ogrevanje betona m3 3,00 € 0,66 € 3,66 €
Lomljenje kocke z robom 150 mm kom 8,40 € 1,85 € 10,25 €
Izdelava poročil (skupaj za posamezno gradbišče) kom 22,00 € 4,84 € 26,84 €
Vakna (firilirana) kom 5,00 € 1,10 € 6,10 €
Delo betonarne po 17 uri oz. v soboto po 12 uri ura 55,00 € 12,10 € 67,10 €
Delo betonarne po 20 uri oz. v soboto po 16 uri ura 115,00 € 25,30 € 140,30 €
Delo betonarne ob nedeljah in praznikih ura 180,00 € 39,60 € 219,60 €
Informativni izračun

Opombe:

- Dodatek betona za zimsko betoniranje se zaračunava na osnovi naročila kupca ter po dejanskih stroških. V enotnih cenah so zajeti potrebni doda tki, plastifikatorji, aeranti... Glede na zahtevane lastnosti betona v posamezni recepturi.
- Betoni izdelani po posebni recepturi (predpisani betoni, glede barve, granulacije, recepture projektantov, drugi agregati, itd. .) se posebej kalkulirajo in se cena določi po dogovoru s kupcem.
- V ceni ni zajet odvzem in atest kock na zahtevo kupca, ki se obračuna po dejanskih stroških.

Naše storitve

Gramoznica in betonarna

V bližini Sv. Vida izdelujemo vse vrste kakovostnega certificiranega betona ter vseh vrst separiranih gramoznih agregatov. Nudimo prevoz gramoza, peska, betona in njegovo vgrajevanje.

Nizke gradnje

Gradimo ceste in komunalne vode, postavljamo temelje, športno-rekreativne objekte, pripravimo teren za gradnjo, nudimo strojne izkope za kanalizacijo, plinovode, vodovode in novogradnje.

Visoke gradnje

Gradimo stanovanjske, poslovne in druge objekte ter prizidke. Betoniramo temelje ali škarpe.
Naš cilj je biti uspešen izvajalec vseh vrst gradbenih storitev.